Skip to main content

Tvätt/Sanering

Uppdrag gällande sanering av särskilt känslig karaktär är komplexa och måste utföras med särskild försiktighet. Vi tar hand om komplicerade uppdrag över hela Sverige med specialutbildad personal och modern, effektiv utrustning. Vi garanterar att vår sanering blir hundraprocentigt utförd och vi använder alltid medel som är skonsamma för miljön när vi arbetar. Vi följer rådande lagar och förordningar gällande sanering.

Vi har lång erfarenhet av hetvatten- och högtryckstvätt.

Vi tvättar djurstallar av alla de slag men även fasader och yttertak. Våra tvättar är specialtillverkade för våra och era behov.

Ska ni måla om huset är en tvättning innan målningen nödvändig för ett bra slutresultat.

Obs. Efter tvättning behöver väggen torka två till tre veckor beroende på väderlek.

Enligt jordbruksverket är en årlig noggrann rengöring ett tvärvillkor vid kontinuerlig uppfödning och faktiskt mellan varje omgång vid omgångsuppfödning.
Vi utför denna rengöring med ackuratess.

Ring oss gärna på mobil 0705-300751 så berättar vi mer.

Vi uför enligt Arbetsmiljöverket normer att sanera asbest.

Här följer en beskrivning hur en asbest rivning i ett badrum går till.
Först placerar vi ut alla maskiner som ska användas i arbetsområdet. Efter det plastar vi för ventilationen och dörren.

Varningsskyltar sätts upp och en sluss byggs upp in till arbetsområdet. I slussen sker omklädnad till den personliga skyddsutrustningen. Luftrenare monteras i anslutningen till plasten mot arbetsområdet. Väl i arbetsområdet bilas kaklet ned och läggs i en säck som i sin tur placeras i en kartong. Fix slipas och läggs i en säck. Avfallet märks med Asbesttejp.

Då allt material är nere så rengörs arbetsområdet och allt avfall placeras i en sluten container som hämtas av auktoriserad transportör för asbestdeponi. Personalens engångsoveraller kasseras i avsedd säck varpå personlig rengörning sker. Helmasker som har använts vid arbetet rengörs även de noggrant.

För vidare information kring sanering av asbest,

Ring oss gärna på Mobil 0705-300751

så berättar vi mer.

Genom att kontinuerligt arbeta aktivt med rengöring-städ-sanering i industriellmiljö kan driftstörningar och tillbud inom industrin förebyggas. Olje- och sågspånsspill är exempel på vanliga brandorsaker vid mekaniska industrier.

Nedsmutsad elektronik orsakar idag många kostsamma driftstopp.
För att minimera era driftstörningar så kan vi självklart erbjuda rengöring-städ-sanering på de tider som passar er produktion bäst.

För vidare information kring Industri Sanering,
Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.

Klotter är ett växande problem för många fastighetsägare, ett problem som kostar mycket pengar!

Vi kan effektivt och snabbt ta bort klotter på i stort sett alla underlag och material, vi kan även förebygga nytt klotter genom att ytbehandla väggar, fasader m.m

Vi kan även erbjuda dig att teckna ett klotteravtal på din fastighet!

För vidare information kring Klottersanering,
Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.

Det krävs god planering och ett gott samarbete för en lyckad smittsanering.
Det är därför viktigt att projektledaren är inkopplad i ett tidigt skede.
Saneringsplanen upprättas av behörig myndighet.

För att uppnå ett gott resultat ekonomiskt sett och ur smittskyddssynpunkt krävs det god kunskap om teknik och metod, produktionsflöde och zonindelning.

Att dokumentera på rätt sätt kan vara helt avgörande vid kommande ersättningsanspråk.

Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.

Skulle det under PCB inventering visa sig att att en fastighet innehåller 0,050 viktprocent PCB i fogmassor och/eller halkskyddad golvmassa är fastighetsägaren skylldig att vidta åtgärder för sanering enligt regeringens förordning om inventering och sanering av PCB som trädde i kraft den 1 mars år 2007.

Vi på Sofab har lång erfarenhet av PCB Sanering vi hjälper dig

att sanera PCB på ett proffesionellt och säkert sätt.

För vidare information kring PCB Sanering,
Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.

Vi har en bred och omfattande kompetens gällande brandsanering. När en fastighet drabbas av en brand är det viktigt att det snabbt sätts in en professionell saneringsinsats, detta för att begränsa skadorna orsakade av sot, rök och vatten.

Vid industri- och fastighetsbränder skyddas maskiner, elektronik och datautrustning genom snabba saneringsåtgärder. Flyttbar utrustning transporteras ur fastigheten för torkning. Saneringsarbetet av lokaler, fasta maskiner och verktyg startar.

Målet är att rädda utrustning, minimera skador och begränsa dyra driftstopp.
För vidare information kring Brand Sanering,
Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.