Smittsanering

Det krävs god planering och ett gott samarbete för en lyckad smittsanering.
Det är därför viktigt att projektledaren är inkopplad i ett tidigt skede.
Saneringsplanen upprättas av behörig myndighet.


För att uppnå ett gott resultat ekonomiskt sett och ur smittskyddssynpunkt krävs det god kunskap om teknik och metod, produktionsflöde och zonindelning.


Att dokumentera på rätt sätt kan vara helt avgörande vid kommande ersättningsanspråk.

Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.

Kontakta oss

Telefon växel/fax
0142- 400 23
Mobil
0705-300751
E-post
sofab@sofabskanninge.se

Öppettider
Måndag -Fredag 08-16.30
Lördag 10-13

Adress
Östanågatan 1, 596 34 Skänninge