Brand Sanering


Vi har en bred och omfattande kompetens gällande brandsanering. När en fastighet drabbas av en brand är det viktigt att det snabbt sätts in en professionell saneringsinsats, detta för att begränsa skadorna orsakade av sot, rök och vatten.


Vid industri- och fastighetsbränder skyddas maskiner, elektronik och datautrustning genom snabba saneringsåtgärder. Flyttbar utrustning transporteras ur fastigheten för torkning. Saneringsarbetet av lokaler, fasta maskiner och verktyg startar.


Målet är att rädda utrustning, minimera skador och begränsa dyra driftstopp.
För vidare information kring Brand Sanering,
Ring oss gärna på mobil 0705-300751
så berättar vi mer.

Kontakta oss

Telefon växel/fax
0142- 400 23
Mobil
0705-300751
E-post
sofab@sofabskanninge.se

Öppettider
Måndag -Fredag 08-16.30
Lördag 10-13

Adress
Östanågatan 1, 596 34 Skänninge