Asbest

Vi uför enligt  Arbetsmiljöverket normer att sanera asbest.


Här följer en beskrivning hur en asbest rivning i ett badrum går till.
Först placerar vi ut alla maskiner som ska användas i arbetsområdet. Efter det plastar vi för ventilationen och dörren.

 

Varningsskyltar sätts upp och en sluss byggs upp in till arbetsområdet. I slussen sker omklädnad till den personliga skyddsutrustningen. Luftrenare monteras i anslutningen till plasten mot arbetsområdet. Väl i arbetsområdet bilas kaklet ned och läggs i en säck som i sin tur placeras i en kartong. Fix slipas och läggs i en säck. Avfallet märks med Asbesttejp.

 

Då allt material är nere så rengörs arbetsområdet och allt avfall placeras i en sluten container som hämtas av auktoriserad transportör för asbestdeponi. Personalens engångsoveraller kasseras i avsedd säck varpå personlig rengörning sker. Helmasker som har använts vid arbetet rengörs även de noggrant.


För vidare information kring sanering av asbest,

Ring oss gärna på Mobil 0705-300751 

så berättar vi mer.

Kontakta oss

Telefon växel/fax
0142- 400 23
Mobil
0705-300751
E-post
sofab@sofabskanninge.se

Öppettider
Måndag -Fredag 08-16.30
Lördag 10-13

Adress
Östanågatan 1, 596 34 Skänninge